حـــــــــــــــــــــس تنهایی

از خواننده گان خاموش متنفرم...

 

وبـ من اینه : www.harimeman2013-16.blogfa.com

[ ۱۳٩۳/۱/٢٢ ] [ ۸:٢۸ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


 

[ ۱۳٩۱/۸/٢۸ ] [ ٢:۳۱ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


عنوانم نمیاد!

 سلام دوست جونیام.

حالتون خوبه؟؟؟

عید همتون مباررررررررررررررررک!

دلم براتون خیلی تنگ شده.

الان میخوام یه پیشنهاد عالی بهتون بدم.

اگه دوست دارین توی مدرسه ی جادوگری پروفسوردامبلدور ثبت

نام و یه فضای مجازی فوق العاده رو تجربه کنید به آدرس زیربرید.

http://hogwartz.blogfa.com

مطمئن باشید پشیمون نمیشید.

اونجا یه عالمه دوست پیدا میکنید !

البته یادتون نره قوه ی تخیلتون رو باخودتون حتما به اونجا ببرید !

فعلا دوستای عزیزم.

اونجا تظرتونممممممممممممممممممممم.

[ ۱۳٩۱/۸/۱۳ ] [ ٤:٢٠ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


لاشه ی عاشقی..

لاشــــــــه ی عاشقــــی ام

سگــــــــــــ خور نامـــــــــردی تـــــــو...

آنقـــــــدر خـــــون به دلـــــــم هستــــــــ که هارتــــــــ بکنــــــد...

[ ۱۳٩۱/٦/۸ ] [ ۳:٤٤ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


حماقت یعنی...

حماقتـــــــــ یعنـــی

 آنقــدر مـــی روم تا دلتنـــگم شـوی

خبـــری از دلتنگـــی تو نمــی شود

بر مـــی گردم چون دلتنگتـــــ مـــی شوم...

[ ۱۳٩۱/٥/٢٤ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


اسکار...

اســکار حــــق توســـت!

تــو مـــرا خـــوب فیلـــم کــرده ای...!

[ ۱۳٩۱/٥/۱٢ ] [ ۱:٢٧ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


بازی ما

نمـــی دانــم کجـــای بــازی ما اشتــباه بـــود

کــه تو دیگـــــر همـــبازی مـــن نیستــی و مـــن هنــوز

گرگــم بــه هـــوای تـــو...!

[ ۱۳٩۱/٥/۸ ] [ ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


در نبودتـــــــــــــ...

آمدنتــــــــــــ را ایـــــن روزهــــــا محـــــــال می دانـــــــــم

امــــــا اگـــــــــر به خوابـــــــــــم آمـــــــــــدی مـــــــــرا نبــــــــوس...!

در نبــــــــودتــــــــ منــــــــو سیگـــــــار

بـــــــــه تو خیـــــــانتـــــــ هــــــــا کــــــــــردیم...

[ ۱۳٩۱/٥/۳ ] [ ۱٠:۱٧ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


دلتنگــــــــــــــی...

می گوینــــــــــــد دلتنگتـــــــ نباشـــــــم

خــــــــــــــــــدای مــــــــن...

انگـــــــار بــــــــه آبــــــــــــ می گوینــــــــــد "خیـــــــــس" نبــــــاش...!

[ ۱۳٩۱/٤/٢۸ ] [ ۸:٢٦ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


فریب شیطان یا عشـــــق؟

چقـــــــــدر خوشحـال بود شیطـان

وقتـــــی سیبــــــــ را چیــــــدم

گمـــان می کـــــــــرد فریبــــــــــــ داده استــــــــ مـــــــــرا...

نمی دانستـــــــ تـــو پرسیــــده بـــودی؛

مــــــــرا بیشتـــــــــر دوســـــت داری یا مــــــــاندن در بهشــــت را...؟

[ ۱۳٩۱/٤/٢٢ ] [ ٧:٢٥ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


برای من...

"دوری مان"

برای تــــــــــو نمی دانم چطـــور میـگذرد...؟

امـــــــــا برای مــــــــن انگــار

خنجــــــــــر برگلویـــــــــم گذاشته اند ونمی بـــــــــرند...!

[ ۱۳٩۱/٤/۸ ] [ ٩:۳۳ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


بدترین کار...

بـــــــدترین کـــــــاری که یه نفــــــر می تــــــونه با دلــــــت بکنــــــه

اینــــــــه کــــــــه باعــــــــث بشــــــه

دیگـــــــــه ذوق نکنــــــی

از بــــــودن هیچـــــــکس...

[ ۱۳٩۱/۳/٤ ] [ ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


دیگـــــــر بازی نمیکنم...!

 

گاهــــــــی دلـــــــم می خواهــــــــد

یــــــک گوشـــــــه بنشینــــــم

پشتـــــــــم را بکنــــــــم به دنیــــــــا

پــــــاهـــــایم را بغــــــل کنـــــــم وبلنــــــدبلنــــــد بگویــــــــم؛

مـــــن دیـــــگر بازی نمیکنــــــم...!

[ ۱۳٩۱/٢/۱۸ ] [ ٤:۳٧ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


دنبال بهانه نباش!

دنبــــــال بهانـــــه نباش عزیزم!

چشم که گذاشتـــــــم بــــــرو...

و هـــــــروقت که خواســـتی برگـــــــــرد

مــــــن تا بی نهایــــــــت شمــــــردن را بلـــدم...

[ ۱۳٩۱/٢/۱۳ ] [ ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


نگاه سرد

گــــــــــاهی...

یـــک نگــــــاه ســــــرد

               روی زمستـــــان را هم کـــم میکند...!

[ ۱۳٩۱/۱/٩ ] [ ٦:٥۳ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


مرگـــــــــ و زندگیــــــــــ...

اینـــــ کـــــــــه نامشــــــــ زندگیستـــــــ

منــــــــ  را کشتــــــــ!

مانده امــــــــ ...

آنکــــــــــه نامشـــــــ مرگـــــــــ استـــــــ

با منـــــــــ چـــــــــه مــــــــی کنــــــد؟!

[ ۱۳٩٠/۱٢/۳ ] [ ۳:٥٦ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


وســــــوســه...

تکـــــــه طنابــــــی کــــــه نیـــــمه شــــب

محکــــــــم بــــــه شـــــــاخه بلنـــــــد درخــــــت

آویــــــزان اســــــت...

هــــــر دیـــــــوانه ای را

وســــــوســــــه می کنــــــــد...!!

[ ۱۳٩٠/۱۱/٢٩ ] [ ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


استعداد عجیــبت...

استعـــــــــداد عجیبـــــــی در شکستــــــــن داری

قلــــــب...غــــــرور... پیمـــــان!!!

استعــــــــداد عجیبــــــــی در نشستـــــــن دارم

بــــــه پــــای تــــــو...

بـــــه امیــــــــد تــــــــو...

در انتظـــــــــار تـــــــــــو...

[ ۱۳٩٠/۱۱/٢٦ ] [ ٥:٥٥ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


عذاب مـــــــــن...

مــــــــرا

هیـــــــــچ چیـــــــز عـــــذاب نمی دهــــــد

جـــــــز اینکــــــــه

همیشـــــــــه دانستـــــــه خطـــــا کردم

ندانستـــــــه آلـــــــوده شدم

نشــــــناختــــــه وابســــــته شــــــدم

و ناخواســـــــته رانـــــــده شدم...

[ ۱۳٩٠/۱۱/٢٢ ] [ ۱:۱٠ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


دستمو بگیر...

 

خــــــــــدا جــــــــون نتـــــــرس...!

نــــه به گنـــــــاه میفتــــــــی

نــــــه بــــــه جهنـــــــم میـــــــری

منــــــو تو به هــــــــم محـــــرمیم

دستمـــــــو بگیـــــــر...

[ ۱۳٩٠/۱۱/٢۱ ] [ ۱۱:٢۱ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


عــــــــاشق دلخسته...

طبیبــــــان

بــــر ســـر بالیـــــن مــــــــن

آهستـــــــــه می گفتنـــــــد:

کـــــــه امشـــــب تا سحـــــرایـــــن عاشــــــق دلخستــه می میــــــرد

ز هــــــر جا بگــــــذرد تـــابوت او غوغـــــــا به پـــــا خیـــــزد

چــــــه سنگیــــــن میـــــرود

ایــــــــن مــُـــــرده

از بــــــــس آرزو دارد...

[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٧ ] [ ۸:۳۸ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


نیمکت های دنیا...

مـــــــن اینجــــــا...

تـــــــــــو آنـــــجـا...

نیمـــــــکت هـــــــای دنیـــــــا را

چــــــــه بــــــــــد چیــــــــده انـــــد...

 

[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٤ ] [ ۸:٤٦ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


من انسان نخستین نیستم!

 

شــــــــــادی ام

دیــــــــدن رویــــــــت بـــــود

نه نوشــــــــته ای کـــــــه فریـبـــــــم بدهـــــــد

مــــــن انســـــــــان نخستیــــــــن نیستــــــــم

کـــــــــه وجـــــــــودم

تشــــــــنه کــــــلام باشــــــــد...

 

[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٢ ] [ ٤:٢۸ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


به چه دلخوش کرده ای؟

 

به شانــه ام زدی

تا تنهـــایی ام را تکانده باشــی...

به چــه دل خــوش کـــرده ای؟

تکاندن بــــرف

از شانه های یــک آدم برفــــــــی؟

[ ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ ] [ ٧:٠۳ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


نگران نباش!

نگــــــــران نبودنـــت نبـــاش

نفـــرینــــت نمی کنــــم

همیـــــن که دیـــــگر جایــــــت در دعـــــاهایــــم خالیـــــست

برایــــــت کافیـــســت...

[ ۱۳٩٠/۱۱/٩ ] [ ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


عادت...

جـــا برای مــــــــن گنجشــک

زیـاد اســت امــــا...

بــــه درختـــــان خیــــــابان تو عـــادت دارم...

 

[ ۱۳٩٠/۱۱/٦ ] [ ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


من!!!!!!!؟؟؟

[ ۱۳٩٠/۱۱/٥ ] [ ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]


دیوار دلم...

بــــــــس که دیوار دلـــــــم کوتــاه است

هــــــرکه از کوچــــــه تنهایـــــــی مـــــــن می گذرد

به هـــوای هوســـی هـــــم که شده

سرکـــی می کشــــد و می گـــــذرد...

 

[ ۱۳٩٠/۱۱/۳ ] [ ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ ] [ ساناز ] [ نظرات () ]